Loading...

Export


Fusha e eksportit ishte indicia krysore për të ndërmarre iniciativen e informimit nëpërmjet QR Code. Duke qenë se ekporti në fushën e bujqësisë, tregtimin e frutave dhe perimeve luan një rol të rëndësishëm për Shqiperinë, duke mos perjashtuar fushat e tjera të tregtisë, OVO ofron eficensë në komunikimin dhe informacionin midis tregtarit dhe blerësit.

Cdo kuti apo paletë do te pajiset me një QR Code i cili është lehtësisht i aksesueshëm nga kamera e një smartphone. Menjëhere pas aksesimit të QR Code blerësi do të ketë informacionin e nevojshëm rreth përmbajtjes në paletë, origjinës së produktit, cmimit dhe cdo informacion tjetër të vlefshëm. Për një demostrim vizual të shërbimit klikoni më poshtë.

Skanoni QR Code e Informohuni
Pajisja pakos me QR Për të dhëna kryesore e kalkulimcmimesh skanoni QR Code.
Nisja e kontenierit Kalimi I kufirit dhe eksporti për në vendin e caktuar.
Transport në magazinë

Asistenca e stafit të OVO Scan është e përhershme duke filluar nga faza trajnuese për cdo element të katalogut tuaj dixhital.

Demo

Provo tani

Lini email tuaj më poshtë dhe ne do tju dërgojmë demon tuaj.

Shërbime të tjera